Groene Chemie, Nieuwe Economie: duurzame transitie procesindustrie

Hierbij nodigen wij u uit voor de online top van Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid) op 24 juni over het thema Groene Chemie, Nieuwe Economie. Tijdens deze bijeenkomst zal Arnold Stokking, CEO van Brightsite en aanjager van ENZuid, toelichten dat de opgave van de forse CO2-reductie voor de procesindustrie grote economische kansen biedt voor de maakindustrie, agro- en recyclingsector in de regio. Deze aanpak draagt bij aan de de reset van de economie waarin verduurzaming een belangrijke rol speelt.

We gaan hierover verder in gesprek met o.a. Diederik Samsom (Europese Commissie), Frank Kuijpers (SABIC), Anton van Beek (DOW), Guustaaf Savenije (VDL), Marc Prevoo (Synova), Emmo Meijer (Topsector Chemie), Focco Vijselaar (EZK), gedeputeerden van de provincies en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en Invest-NL.

Datum en tijd van de livestream
Deze online top vindt live plaats op 24 juni 2020 van 15.30 tot 17.00 uur.
Voor deelname kunt u dit tijdstip in uw agenda opnemen.

Meer informatie of deelnemen? Klik hier.

Over ENZuid
Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid) is een nieuw, strategisch samenwerkingsverband van acht triple helix regio’s en de  provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Crossroads Limburg is een van deze acht triple helix regio’s.

Centraal staat business maken van missiegedreven innovatie. Dat met hulp van krachtige interregionale verbindingen en een optimale regionale innovatiestrategie (RIS3) van Zuid-Nederland in Europees verband.

ENZuid verknoopt en bouwt voort op regionale triple helix netwerken van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Datum

jun 24 2020

Tijd

15:30
Categorie

Organisator

ENZuid